Wie zijn we

Ons website-adres is: https://werkenbijopencirclesolutions.nl en https://opencirclesolutions.nl
Open Circle Solutions verwerkt persoonsgegevens bezoekers van de websites die vallen onder de holding, bezoekers van door Open Circle Solutions georganiseerde events en van personen die gekwalificeerd worden als toekomstige kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

Open Circle Solutions verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de op gepaste manier van organiseren van events, de werving van nieuw personeel en de opbouw van zakelijke relaties. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv (Linkedin profiel), e-mails en door collega’s gemaakte gespreksverslagen van interviews.
Open Circle Solutions kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:
  • Relaties te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • Personen te informeren over actuele vacatures,
  • Relaties nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen
  • Relaties met personen te onderhouden en uit te bouwen.
Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met onze privacy officer welke te bereiken is via: jouwcarrierebij@opencirclesolutions.nl of 040 – 304 15 73.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer Open Circle Solutions een relatie aangaat, is dat over het algemeen langdurige relatie, omdat wij van mening zijn dat een lange termijn relatie van twee kanten moet komen zullen wij de gegevens voor een jaar bewaren, vervolgens zullen wij het verzoek doen om de gegevens nogmaals voor 12 maanden te mogen bewaren t.b.v. boven gestelde doelen.
Open Circle Solutions gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaart deze persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de persoonsgegevens te wissen, geen goedkeuring geeft met betrekking tot het verlengen van de bewaarperiode of wanneer Open Circle Solutions besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van Open Circle Solutions dragen nauwkeurig zorg voor de persoonsgegevens onder diens beheer en hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Open Circle Solutions maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu gemonitord, geëvalueerd en daar waar nodig verbeterd.
Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Open Circle Solutions deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Open Circle Solutions uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U vindt het vraagafhandeling formulier hier:

Wijzigingsclausule

Open Circle Solutions behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Op www.werkenbijopencirclesolutions.nl/privacybeleid is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wonderkind

Wonderkind  gebruikt cookies om o.a. aan uw relevante vacature advertenties te tonen voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy statement van Wonderkind  https://wonderkind.com/privacy-statement-technology .

Analytics