MOBIELE APP VOOR GROTE SOFTWARELEVERANCIER

Onze Mobile Unit ontwikkelt de meest uiteenlopende mobiele applicaties, zowel business-to-business als business-to-consumer, maar ook business-to-employees. Aan deze laatste variant bouwden we mee bij een grote softwareleverancier. Zij ontwikkelen softwarepakketten die bedrijven helpen bij de voorbereidingen en het beheer van fabriekstops, oftewel de periode waarin een (deel van de) fabriek wordt stilgelegd voor onderhoud en inspectie. Dit wordt ook wel turnaround management genoemd.

De meeste fabrieken en omvangrijke platforms werken met veel onderaannemers voor onderhoud en inspectie, denk bijvoorbeeld aan energiecentrales. Op deze terreinen lopen gemiddeld 150 verschillende onderaannemers rond, daarom is goede onderlinge communicatie van essentieel belang. Een voorbeeld: monteur A kan pas een leiding doorzagen als monteur B het gas op die plek heeft afgesloten en monteur C kan daarna een nieuwe leiding leggen. Voorheen ging er een paar dagen overheen voordat de juiste informatie over de planning van de werkzaamheden bij de juiste onderaannemer terecht kwam. De werkzaamheden dienen goed en snel op elkaar afgestemd te worden, want het is van belang dat een locatie zo min mogelijk buiten gebruik is. Daarnaast hebben de onderaannemers zich te houden aan allerlei veiligheidsregels en -controles, welke tevens tijd kosten.

Mobile Consultants van Open Circle Solutions hebben meegeholpen aan het bouwen van een enterprise applicatie waarmee de klanten van de softwareleverancier veel tijd en geld kunnen besparen. Tegenwoordig nemen de monteurs een beschermd device mee het terrein op waarin alle openstaande werkorders inclusief informatie staan. De app verstrekt per werkorder informatie, zoals geplande data, prioriteit, aannemer- en opzichtergegevens, vergunningsnummer en de status.

Wanneer een monteur een werkorder heeft afgerond, wordt deze afgemeld via de mobiele app. Automatisch wordt voor de volgende onderaannemer in het proces een werkorder aangemaakt, deze krijgt dan een melding dat hij of zij aan de slag kan. Iedere onderaannemer ziet in de applicatie alleen de werkorders die voor hem of haar van toepassing zijn. In de applicatie zitten tevens extra opties, zoals een optie om foto’s te maken. Dat is handig bij storingen, maar ook voor de veiligheid. Bijvoorbeeld indien er iets verzegeld moet worden, stuurt de monteur ter bevestiging een foto via de applicatie wanneer dit is gelukt.

De benodigde informatie wordt sinds het gebruik van de mobiele applicatie veel sneller gecommuniceerd. De onderaannemers hoeven elkaar namelijk niet meer face-to-face te spreken om te weten dat een taak is afgerond. Dit zorgt ervoor dat het proces sneller verloopt en de doorlooptijd voor storingen en onderhoud wordt ingekort, waardoor een locatie minder lang buiten bedrijf is. Logischerwijs levert dit een enorme kostenbesparing op. Daarnaast is de veiligheid beter geworden door de ingebouwde veiligheidscontroles. Tevens is het proces dankzij de applicatie minder foutgevoelig dan voorheen en dat beperkt de risico’s.